Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej

www.dziennikarstwo.uni.lodz.pl

Olimpiada Wiedzy o Mediach


Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego:

 1. Biernacka Zuzanna
 2. Kowalczyk Małgorzata
 3. Kubicka Monika
 4. Paulińska Wiktoria
 5. Rychlik Wiktoria
 6. Stasiak Gabriela
 7. Szydziak Alicja
 8. Wiśniewski Michał
 9. Wróbel Natalia
 10. Żuber Piotr

Centralny etap OWoM odbędzie się 12 marca o godz. 10. w formie testu online.

Komisja będzie czuwała nad uczestnikami w systemie Teams, do którego uczniowie zostaną zaproszeni. W tym celu prosimy wszystkich uczestników o przesłanie aktualnych adresów mailowych na adres: bogumila.fiolek@uni.lodz.pl


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach:

 1. Wiktoria Sobieraj (Radomsko)
 2. Rafał Ciepłuch (Sieradz)
 3. Karolina Majak (Radomsko)
 4. Zuzanna Biernacka (Kutno)
 5. Alicja Szydziak (Radomsko)
 6. Michał Wiśniewski (Radomsko)
 7. Agnieszka Bryl (Radomsko)
 8. Kinga Frymus (Radomsko)
 9. Wiktoria Paulińska (Sieradz)
 10. Monika Kubicka (Tomaszów Mazowiecki)
 11. Michał Biesiada (Radomsko)
 12. Patrycja Rudzka (Radomsko)
 13. Paweł Gałwa (Radomsko)
 14. Michał Walczakiewicz (Sieradz)
 15. Gracjan Jagiełło (Kutno)
 16. Natalia Wróbel (Radomsko)
 17. Piotr Żuber (Sieradz)
 18. Gabriela Krymarys (Sieradz)
 19. Igor Jatczak (Sieradz)
 20. Oliwia Turudicz (Sieradz)
 21. Katarzyna Nowińska (Sieradz)
 22. Jakub Gac (Sieradz)
 23. Gabriela Stasiak (Sieradz)
 24. Wiktor Rychlik (Sieradz)
 25. Magdalena Kędzierska (Sieradz)
 26. Wiktoria Karasińska (Sieradz)
 27. Małgorzata Kowalczyk (Radomsko)

Szanowni Państwo,

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach, kierując się wytycznymi zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o odwołaniu eliminacji centralnych Olimpiady w dniach 13 i 14 marca 2020 r.

Lista laureatów zostanie ustalona na podstawie punktacji z eliminacji okręgowych i opublikowana 13 marca br. Dyplomy i zaświadczenia będą wysłane pocztą. 12 najlepszych laureatów zostanie zaproszonych na Festiwal  Natura – Kultura – Media im. Ryszarda Kapuścińskiego w październiku br., podczas którego zostanie przeprowadzony przewidziany w Regulaminie quiz oraz zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
Decyzja ta wynikała również z licznych rozmów przeprowadzonych z uczestnikami, nauczycielami i rodzicami drogą telefoniczną i mailową, w których sugerowali odwołanie finału Olimpiady.
Powyższa informacja została już umieszczona na stronie Olimpiady, proszę jednak o przekazanie jej uczestnikom ze swojego okręgu.

Z poważaniem,
Mariusz Włodarczyk


Informacja z 3.02.2020:

 • Zgodnie z regulaminem uczestnicy oraz jeden opiekun z okręgu (sekretarz Komitetu Okręgowego lub ktoś inny) mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Bardzo proszę o zgłoszenie, kto z Państwa okręgu przyjedzie i potrzebuje rezerwacji noclegu; obecność przedstawiciela Komitetu Okręgowego nie jest konieczna, jeśli wszyscy uczestnicy mają własną opiekę;
 • Jeżeli na zawody będą chcieli przyjechać dodatkowo nauczyciele bądź rodzice uczestników, powinni jak najszybciej we własnym zakresie skontaktować się z hotelem i zarezerwować nocleg, samodzielnie się rozliczać i uzyskać fakturę. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Komitetu Głównego (mamy tylko kilkanaście rezerwowych miejsc) oznaczają, że nie będzie możliwości uzyskania faktury. Ceny noclegów: pokój 1-osobowy – 129 zł, miejsce w 2-osobowym – 75 zł, miejsce w 3-osobowym 58 zł. Dwudniowe wyżywienie (bufet powitalny, obiad, kolacja, śniadanie, obiad) łącznie 70 zł. Podobnie jak latach ubiegłych uczestnicy nocują w hotelu Aramis przy ul. Mangalia 3B. Decyzję w sprawie rezerwacji muszą być podejmowane jak najszybciej, gdyż w ostatniej chwili brakuje już miejsc. Tym opiekunom, którzy chcieliby za moim pośrednictwem dokonać rezerwacji noclegów lub wyżywienia (nie potrzebują faktury) można podać mój adres mailowy. Nauczycielom i rodzicom Komitet Główny nie finansuje dojazdów ani zakwaterowania;
 • Zwrot kosztów przejazdu odbywać się będzie na podstawie przedstawionych (pozostawionych) biletów. Preferowane są bilety kupione drogą internetową, by móc zostawić kopię wydruku. W przeciwnym razie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów za drogę powrotną po nadesłaniu biletu drogą pocztową, na wskazany rachunek bankowy. Uczestnicy powinni mieć osobny bilet niż ich opiekunowie. Podróż powinna odbywa się komunikacją autobusową lub koleją (2 klasa). Nie będzie dokonywany zwrot za przejazd prywatnym samochodem;
 • Komitet Główny rezerwuje i pokrywa koszty tylko jednego noclegu (13/14 marca). Jeżeli uczestnicy będą chcieli dodatkowo zarezerwować jeszcze jeden nocleg, czynią to we własnym zakresie;
 • Rozpoczęcie zawodów 13 marca o godzinie 12.00 (rejestracja uczestników od godziny 10.00), zakończenie 14 marca około godziny 14.00. Szczegółowy program będzie na przełomie lutego i marca dostępny na stronie Olimpiady.

Szanowni Państwo, informujemy, że etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędzie się 13.12 (piątek) na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/173 o godz. 12.00, w sali 0.02 (parter). 


UWAGA:
Lista zakwalifikowanych osób do II etapu OWoM.

Zobacz listę: Zaklasyfikowani-do-II-etapu-OWoM-2019-Łódź


Szanowni Państwo, prezentujemy informacje czwartej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Olimpiada ma charakter trzyetapowy.

Pierwszy – szkolny etap Olimpiady – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do
właściwego Komitetu Okręgowego. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie.
Do drugiego etapu w każdym okręgu zakwalifikowanych
zostanie 100 uczestników, których prace ocenione
zostaną najwyżej.

Drugi – okręgowy etap Olimpiady – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy o mediach. 10 uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowanych zostaje do zawodów centralnych.

Trzeci – centralny etap Olimpiady – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy. W pierwszej części uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Wszyscy laureaci mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie
z określonymi w Regulaminie Olimpiady zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych.

Do drugiej, ustnej części etapu przechodzi 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskają najwięcej punktów w pierwszej, testowej części etapu. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego, przy udziale publiczności.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, foto- reportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.


Szczegółowe informacje o Olimpiadzie, a wśród nich m.in. regulamin, zakres tematyczny, literaturę i harmonogram znajdziesz na stronie http://owm.edu.pl

Tematy na I etap Olimpiady

• Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
• Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
• Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
• Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
• Fakty a oceny we współczesnych mediach


KALENDARIUM OLIMPIADY WIEDZY O MEDIACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 VI edycja

• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2019 r.
• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 8 listopada 2019 r.
• Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 22 listopada 2019 r.
• 13 grudnia 2019 r – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
• 13–14 marca 2020 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)


Wszystkie informacje znajdą Państwo również w dołączonej do tej informacji ulotce, na plakacie oraz na stronie internetowej Olimpiady.

Załączniki:

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: