Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej

www.dziennikarstwo.uni.lodz.pl

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Szanowni Państwo, informujemy, że etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędzie się 13.12 (piątek) na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/173 o godz. 12.00, w sali 0.02 (parter). 


UWAGA:
Lista zakwalifikowanych osób do II etapu OWoM.

Zobacz listę: Zaklasyfikowani-do-II-etapu-OWoM-2019-Łódź


Szanowni Państwo, prezentujemy informacje czwartej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Olimpiada ma charakter trzyetapowy.

Pierwszy – szkolny etap Olimpiady – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do
właściwego Komitetu Okręgowego. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie.
Do drugiego etapu w każdym okręgu zakwalifikowanych
zostanie 100 uczestników, których prace ocenione
zostaną najwyżej.

Drugi – okręgowy etap Olimpiady – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy o mediach. 10 uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowanych zostaje do zawodów centralnych.

Trzeci – centralny etap Olimpiady – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy. W pierwszej części uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Wszyscy laureaci mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie
z określonymi w Regulaminie Olimpiady zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych.

Do drugiej, ustnej części etapu przechodzi 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskają najwięcej punktów w pierwszej, testowej części etapu. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego, przy udziale publiczności.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, foto- reportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.


Szczegółowe informacje o Olimpiadzie, a wśród nich m.in. regulamin, zakres tematyczny, literaturę i harmonogram znajdziesz na stronie http://owm.edu.pl

Tematy na I etap Olimpiady

• Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
• Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
• Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
• Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
• Fakty a oceny we współczesnych mediach


KALENDARIUM OLIMPIADY WIEDZY O MEDIACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 VI edycja

• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2019 r.
• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 8 listopada 2019 r.
• Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 22 listopada 2019 r.
• 13 grudnia 2019 r – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
• 13–14 marca 2020 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)


Wszystkie informacje znajdą Państwo również w dołączonej do tej informacji ulotce, na plakacie oraz na stronie internetowej Olimpiady.

Załączniki:

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: